13.03.2021

Askeesis hiilanud vagade mäl.

Konst. üpsk. Nikifor †846;

Pärsia mr. Kristiina †IV s.

Rm 14:19-23,16:25-27; Mt 6:1-13