13.04.2013

Vanemate laupäev: Uinunute mälestus.

Laodikea püha preestermärtri Artemoni ja tema kaaskannatajate (303) mälestus.

Johannes Kuldsuu liturgial: Hb 6:9-12; Mk 7:31-37.
Ja uinunutele: 1Kr 15:47-57; Jh 5:24-30.