13.06.2013

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse taevaminemise püha.

Püha märtri Akiliina (293) ja meie püha isa Küprose Nikosia piiskopi Trifilli (umb 370) mälestus.

   Kogu teenistus Õietrioodi järgi.

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. Js 2:2-3. II. Js 62:10-12; 63:1-3.7-9. III. Sk 14:4.8-11.

   Hommikuevangeelium: Mk 16:9-20.

Liturgial: Ap 1:1-12; Lk 24:36-53.

Jutlus Kristuse taevaminemise pühaks