13.06.2014

Püha märtri Akiliina (293) mälestus.

Ja meie püha isa Küprose Nikosia piiskopi Trifilli (umb 370) mälestus.

   Liturgial: Rm 2:14-29; Mt 5:33-41.