13.06.2015

Püha märtri Akiliina (293) mälestus.

Ja meie püha isa Küprose Nikosia piiskopi Trifilli (umb 370) mälestus.

   Liturgial: Rm 3:19-26; Mt 7:1-8.