13.07.2014

5. pühapäev pärast kolmainupüha. Neljanda, Halkedoni kogumaapealse kirikukogu (451) kuuesaja kolmekümne jumalakandja isa mälestuse pühapäev.

Peaingli Kaabrieli koondmälestus.

4. viis.

   Õhtuteenistusel paremiad pühadele isadele:

I. 1Ms 14:14-20. II. 5Ms 1:8-11.15-17. III. 5Ms 10:14-21.

   Hommikuevangeelium V: Lk 24:12-35.

   Liturgial: Rm 10:1-10; Mt 8:28 – 9:1.

   Pühadele isadele: Tt 3:8-15; Mt 5:14-19.