13.10.2013

16. pühapäev pärast Kolmainupüha. Seitsmenda, Nikaia kogumaapealse kirikukogu (787) pühade isade mälestuse pühapäev.

Pühade märtrite Karpi, Papili, Agatodori ja Agatonike (umb 251) mälestus.

   7. viis.

   Õhtuteenistusel paremiad pühadele isadele:

I. 1Ms 14:14-20. II. 5Ms 1:8-11.15-17. III. 5Ms 10:14-21.

   Hommikuevangeelium V: Lk 24:12-35.

   Liturgial: Tt 3:8-15 (pühadele isadele);

Lk 8:5-15 (4. Luuka, pühadele isadele).