13.10.2014

Pühade märtrite Karpi, Papili, Agatodori ja Agatonike (umb 251) mälestus.

   Liturgial: Fl 1:1-7; Lk 7:36-50.