13.10.2017

Pühade märtrite Karpi, Papili, Agatodori ja Agatonike (umb 251) mälestus.

Fl 1:27 – 2:4; Lk 9:12-18.