13.11.2015

Meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Johannes Kuldsuu (407) mälestus.

   Õhtuteenistusel paremiad pühale piiskopile vt 6. dets.

   Hommikuevangeelium: Jh 10:9-16.

   Liturgial: Hb 7:26 – 8:2; Jh 10:9-16.