13.11.2016

21. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Johannes Kuldsuu (407) mälestus.

Isadepäev. 

4. viis.

   Õhtuteenistusel püha piiskopi paremiad vt 6. dets.

   Hommikuevangeelium X: Jh 21:1-14.

   Liturgial: Hb 7:26 – 8:2 (püha Kuldsuu epistel);

Lk 10:25-37 (Luuka 8. pühapäev).