13.12.2013

Pühade märtrite Eustraati, Auksenti, Eugeni, Mardaari ja Oresti (284-305) ja mälestus.

Samuti püha märterneitsi Luutsia (304) mälestus.

   Liturgial: 2Ts 3:6-18; Mk 9:33-41.