13.12.2014

Pühade märtrite Eustraati, Auksenti, Eugeni, Mardaari ja Oresti (284-305) mälestus.

Ja püha märterneitsi Luutsia (304) mälestus.

   Liturgial: Gl 5:22 – 6:2; Lk 14:1-11.