13.12.2015

pühade esivanemate pühapäev.

Pühade märtrite Eustraati, Auksenti, Eugeni, Mardaari ja Oresti (284-305) mälestus.

Ja püha märterneitsi Luutsia (304) mälestus.

3. viis.

   Hommikuevangeelium VI: Lk 24:36-53.

Liturgial: Kl 3:4-11; Lk 14:16-24 (XI Luuka pühapäev).