13.12.2016

Pühade märtrite Eustraati, Auksenti, Eugeni, Mardaari ja Oresti (284-305) mälestus.

Samuti püha märterneitsi Luutsia (304) mälestus.

VKJ apostel Andreas. 

1Tm 1:8-14; Mk 8:22-26.