13.12.2017

Pühade märtrite Eustraati, Auksenti, Eugeni, Mardaari ja Oresti (284-305) mälestus.

Samuti püha märterneitsi Luutsia (304) mälestus.

VKJ apostel Andreas.

2Tm 4:9-22; Mk 8:30-34.