14.01.2014

Jumalailmumise püha lõpetus.

Siinail ja Raithos tapetud vagade isade (IV-V) mälestus.

Ja Gruusia valgustaja apostlisarnase Niina (335) mälestus.

Samal päeval Tallinna püha piiskopmärtri Platoni (Kulbusch) ja Tartu preestermärtrite Nikolai (Bežanitski) ja Mihhaili (Bleive) mälestus (1919).

Teenistuse nende mälestuseks peame soovi korral pühapäeval 11. ja 17. kuupäeva vahel.

Liturgial märtritele: Hb 5:4-10; Lk 10:22-24.

Teisipäevased: Hb 9:8-10.15-23; Mk 8:22-26.