14.02.2016

Kaanani naise pühapäev.

Meie vaga isa Auksenti (umb 470) mälestus.

  1. viis. Hommikuevangeelium IV: Lk 24:1-12.

   Liturgial: 2Kr 6:16-18; 7:1;

Mt 15:21-28 (Matteuse 17. pühapäev).