14.04.2017

Suur reede: Meie Issanda Jeesuse Kristuse päästvate kannatuste mälestus.

Meie püha isa usutunnistaja Rooma paavsti Martini (655) ja püha märtri Ardalioni (umb 305-311) mälestus.

Kaksteist kannatusevangeeliumit:

I. Jh 13:31 – 18:1 VII. Mt 27:33-54

II. Jh 18:1-28 VIII. Lk 23:32-49

III. Mt 26:57-75  IX. Jh 19:25-37

IV. Jh 18:28 – 19:16 X. Mk 15:43-47

V. Mt 27:3-32 XI. Jh 19:38-42

VI. Mk 15:16-32 XII. Mt 27:62-66

Kuninglike tundide palvekord

  1. tunnil: Sk 11:10-13; Gl 6:14-18; Mt 27:1-56.
  2. tunnil: Js 50:4-11; Rm 5:6-11; Mk 15:16-41.
  3. tunnil: Js 52:13-15; 53:1-12; 54:1; Hb 2:11-18;

Lk 23:32-49.

  1. tunnil: Jr 11:18-23; 12:1-5.9-11.14-15; Hb 10:19-31;

Jh 18:28 – 19:37.

Õhtuteenistusel paremiad: I. 2Ms 33:11-23. II. Ii 42:12-17. III. Js 52:13-15; 53:1-12; 54:1. Epistel: 1Kr 1:18 – 2:2.

Evangeelium: Mt 27:1-38; Lk 23:39-43; Mt 27:39-54; Jh 19: 31-37; Mt 27:55-61.