14.06.2014

Kolmainupüha lõpetus.

Püha prohveti Eliisa (IX e.Kr) mälestus.

Ja meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Metoodi (846) mälestus.

Samal päeval pühade Eesti uusmärtrite (1940-1941): ülempreester Vassili (Ristkok), preestrite Johannese (Kraav), Joanni (Sergejev), Arteemi (Vapper) ja Nikolai (Leisman), diakonite Vassili (Astanin) ja Peetri (Koslov), preestriemand Marta (Leisman) ning ilmikute Joanni (Lagovski), Theodori (Petai) ja tema abikaasa Anna koondmälestus.

   Liturgial märtritele: Rm 8:28-39; Mt 10:16-22.

   Laupäevased: Rm 1:7-12; Mt 5:42-48.