14.06.2015

Eestimaa pühade pühapäev.

Püha prohveti Eliisa (IX e.Kr) mälestus.

Ja meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Metoodi (846) mälestus.

Samal päeval pühade Eesti uusmärtrite (1940-1941): ülempreester Vassili (Ristkok), preestrite Johannese (Kraav), Joanni (Sergejev), Arteemi (Vapper) ja Nikolai (Leisman), diakonite Vassili (Astanin) ja Peetri (Koslov), preestriemand Marta (Leisman) ning ilmikute Joanni (Lagovski), Theodori (Pet[t]ai) ja tema abikaasa Anna koondmälestus.

   1. viis.

   Hommikuevangeelium II: Mk 16:1-8.

   Liturgial: Rm 2:10-16; Mt 4:18-23.

   Märtritele: Rm 8:28-39; Mt 10:16-22.