14.06.2017

Püha prohveti Eliisa (IX e.Kr) ja meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Metoodi (846) mälestus.

Samal päeval pühade Eesti uusmärtrite (1940-1941): ülempreester Vassili, preestrite Johannese, Joanni, Arteemi ja Nikolai, diakonite Vassili ja Peetri, preestriemand Marta ning ilmikute Joanni, Theodori ja tema abikaasa Anna koondmälestus.

Leinapäev. 

Rm 4:13-25; Mt 7:21-23.

Kui on uusmärtrite teenistus: Rm 8:28-39; Mt 10:16-22.