14.07.2013

3. pühapäev pärast Kolmainupüha. Neljanda, Halkedoni kogumaapealse kiriku-kogu (451) kuuesaja kolmekümne jumalakandja isa mälestuse pühapäev.

Püha apostli Akila (I) mälestus.

2. viis.

   Õhtuteenistusel paremiad pühadele isadele:

I. 1Ms 14:14-20. II. 5Ms 1:8-11.15-17. III. 5Ms 10:14-21.

   Hommikuevangeelium III: Mk 16:9-20.

   Liturgial pühadele isadele: Tt 3:8-15; Mt 5:14-19.

[3. pühapäeva lugemised: Rm 5:1-10; Mt 6:22-33.]