14.08.2016

8. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Jumalasünnitaja uinumise eelpüha.

Püha prohveti Miika (VIII e.Kr) mälestus.

VKJ Jumalaema uinumise paastu algus.

7. viis.

Hommikuevangeelium VIII: Jh 20:11-18.

   Liturgial: 1Kr 1:10-18; Mt 14:14-22.