14.09.2013

Ülemaailmne Kalli ja elavakstegeva risti ülendamise püha.

   Meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Johannes Kuldsuu uinumise päev (407). Ristiülendamise püha pärast viime teenistuse tema mälestuseks üle 13. novembrile.

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. 2Ms 15:22-27; 16:1. II. Õp 3:11-18. III. Js 60:11-16.

Hommikuevangeelium: Jh 12:28-36.

   Liturgial: 1Kr 1:18-24; Jh 19:6-11.13-20.25-28.30-35.