14.09.2014

Ülemaailmne kalli ja elavakstegeva risti ülendamine.

Meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Johannes Kuldsuu uinumine (407).

   Ristiülendamise pärast viime teenistuse püha Kuldsuu mälestuseks üle 13. novembrile.

   Kogu teenistus ristiülendamise auks.

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. 2Ms 15:22-27; 16:1. II. Õp 3:11-18. III. Js 60:11-16.

Hommikuevangeelium: Jh 12:28-36.

   Liturgial: 1Kr 1:18-24; Jh 19:6-11.13-20.25-28.30-35.