14.09.2016

Ülemaailmne kalli ja elavakstegeva risti ülendamine.

Meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Johannes Kuldsuu uinumine (407).

   Ristiülendamise pärast viime teenistuse püha Kuldsuu auks üle 13. novembrile.

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. 2Ms 15:22-27; 16:1. II. Õp 3:11-18. III. Js 60:11-16.

   Hommikuevangeelium: Jh 12:28-36.

   Liturgial: 1Kr 1:18-24; Jh 19:6-11.13-20.25-28.30-35.