14.11.2013

Püha ja aulise apostli Filippuse (I) mälestus. Samuti meie püha isa Tessaloonika ülempiiskopi Grigoori Palamase (umb 1360) mälestus.

   Liturgial: Kl 1:24-29; Lk 16:1-9.

   Apostlile: 1Kr 4:9-16; Jh 1:43-51.