14.11.2014

Püha apostli Filippuse (I) mälestus.

Samuti meie püha isa Tessaloonika ülempiiskopi Grigoori Palamase (umb 1360) mälestus.

   Liturgial: 1Ts 2:14-19; Lk 13:31-35.

   Apostlile: 1Kr 4:9-16; Jh 1:43-51.