14.11.2023

Ap. Filippus †I s.

1Ts 2:20-3:8; Lk 14:12-15 (E).

1Ts 3:9-13; Lk 14:25-35 (T)