14.12.2013

Pühade märtrite Tirsi, Leuki, Kalliniki, Fiilemoni, Apollooni, Ariani ja Teotihi (III) mälestus.

Liturgial: Gl 1:1-10; Lk 14:1-11.