14.12.2014

Pühade esivanemate pühapäev.

Pühade märtrite Tirsi, Leuki, Kalliniki, Fiilemoni, Apollooni, Ariani ja nende kaaskannatajate (III) mälestus.

2. viis. Hommikuevangeelium V: Lk 24:12-35.

Liturgial: Kl 3:4-11; Lk 14:16-24 (XI. Luuka pühapäev).