14.12.2015

Pühade märtrite Tirsi, Leuki, Kalliniki, Fiilemoni, Apollooni, Ariani ja nende kaaskannatajate (III) mälestus.

   Liturgial: Hb 3:5-11.17-19; Mk 8:11-21.