14.12.2016

Pühade märtrite Tirsi, Leuki, Kalliniki, Fiilemoni, Apollooni, Ariani ja nende kaaskannatajate (III) mälestus.

1Tm 1:18-20; 2:8-15; Mk 8:30-34.