14.12.2017

Pühade märtrite Tirsi, Leuki, Kalliniki, Fiilemoni, Apollooni, Ariani ja nende kaaskannatajate (III) mälestus.

Tt 1:5 – 2:1; Mk 9:10-16.