15.03.2016

Püha märtri Agaapi ja tema kaaskannatajate (303) mälestus.

  1. tunnil: Js 1:19-31; 2:1-3.

   Õhtuteenistusel: 1Ms 1:14-23; Õp 1:20-33.

Suure kaanoni lugemine.