15.04.2013

Pühade apostlite Aristarhi, Puudi ja Trofimi (I) mälestus.

6. tunnil: Js 37:33-38; 38:1-6.
Õhtuteenistusel: 1Ms 13:12-18; Õp 14:27-35; 15:1-4.