15.04.2014

Suur teisipäev: Tähendamissõna kümnest neitsist.

Pühade apostlite Aristarhi, Puudi ja Trofimi (I) mälestus.

   Hommikuevangeelium: Mt 22:15 – 23:39.

6. tunnil: Hs 1:21-28; 2:1.

   Õhtuteenistusel: 2Ms 2:5-10; Ii 1:13-22; Mt 24:36 – 26:2.

   Ennepühitsetud andide liturgia.