15.04.2016

Pühade apostlite Aristarhi, Puudi ja Trofimi (I) mälestus.

  1. tunnil: Js 45:11-17.

Õhtuteenistusel: 1Ms 22:1-18; Õp 17:17-28; 18:1-5.

Ennepühitsetud andide liturgia.