15.04.2017

Püha ja suur laupäev.

Pühade apostlite Aristarhi, Puudi ja Trofimi (I) mälestus.

  

Hommikuteenistusel pärast suurt austamislaulu:

Hs 37:1-14; 1Kr 5:6-8 ja Gl 3:13-14; Mt 27:62-66.

Õhtuteenistusel paremiad:

I. 1Ms 1:1-13 IX. Js 61:10-11; 62:1-5

II. Js 60:1-16 X. 1Ms 22:1-18

III. 2Ms 12:1-11                     XI. Js 61:1-9

IV. Prohvet Joona raamat XII. 2Kn 4:8-37

V. Jos 5:10-15   XIII. Js 63:11-19; 64:1-5

VI. 2Ms 13:20-22; 14:1-32; 15:1-19

VII. Sf 3:8-15                         XIV. Jr 31:31-34

VIII. 1Kn 17:8-23                  XV. Tn 3:1-88

Vassiili Suure liturgial: Rm 6:3-11; Mt 28:1-20.