15.05.2019

Vg. Pahhoomi Suur †348

Ap 8:18-25; Jh 6:35-39