15.07.2014

Pühade märtrite Kiiriki ja Julitta (umb 305) mälestus.

Ja apostlisarnase Kiievi suurvürsti Vladimiri, pühas ristimises Vassiili (1015) mälestus.

   Liturgial: 1Kr 1:1-9; Mt 13:24-30.

[Apostlisarnasele: Gl 1:11-19; Jh 10:1-9.]