15.07.2016

Pühade märtrite Kiiriki ja Julitta (umb 305) mälestus. Samuti apostlisarnase Kiievi suurvürsti Vladimiri, pühas ristimises Vassiili (1015) mälestus.

Rm 11:25-36; Mt 12:1-8.