15.07.2017

Pühade märtrite Kiiriki ja Julitta (umb 305) mälestus.

Samuti apostlisarnase Kiievi suurvürsti Vladimiri, pühas ristimises Vassiili (1015) mälestus.

Rm 9:1-5; Mt 9:18-26.