15.08.2014

Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria uinumine.

  Õhtuteenistusel paremiad Jumalasünnitajale:

I. 1Ms 28:10-17. II. Hs 43:27; 44:1-4. III. Õp 9:1-11.

Hommikuevangeelium: Lk 1:39-49.56.

   Liturgial: Fl 2:5-11; Lk 10:38-42; 11:27-28.