15.09.2013

12. pühapäev pärast Kolmainupüha, pärast  Ristiülendamist.

Püha suurmärtri Nikita (umb 372) mälestus.

   3. viis.

Hommikuevangeelium I: Mt 28:16-20.

   Liturgial ristiülendamise järgse pühapäeva lugemised:

Gl 2:16-20; Mk 8:34 – 9:1.

   [12. pühapäeva lugemised: 1Kr 15:1-11; Mt 19:16-26.]