15.09.2019

13. pp., pärast ristiülendamisp. Smr. Nikita †372; Tessaloonika üpsk. Siimeon †1429.

4. v. Mk 16:1-8;

Gl 2:16-20; Mk 8:34-9:1