15.10.2019

Vg. Eufiimi Uus †889; pskmr. Lukian †312.

Ef 5:20-26; Lk 9:23-27