15.11.2013

Pühade märtrite ja usutunnistajate Guuri, Samona (299-306) ja Avivi (322) mälestus.

   Liturgial: Kl 2:1-7; Lk 16:15-18; 17:1-4.