15.11.2014

Pühade märtrite ja usutunnistajate Guuri, Samona (299-306) ja Avivi (322) mälestus.

   Liturgial: 2Kr 8:1-5; Lk 9:37-43.